Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är framåtsyftande och handlar om vad som behöver göras för att uppnå verksamhetens behov. Ni formulerar de mål som medarbetaren behöver nå för att ni ska lyckas med de övergripande målen.

Utvecklingssamtal handlar om att mycket mer än kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Det är ett tillfälle för dig att få återkoppling kring ditt ledarskap. Vilka förutsättningar behöver du ge medarbetaren för att denne ska uppfylla sina mål? En dialog om vilka krav på kunskap som ställs på arbetet och krav på färdigheter bör diskuteras liksom vilken eventuell kompetensutveckling som kan behövas.

Utvecklingssamtal – lika viktigt för dina medarbetare som för dig som chef

Till skillnad från de samtal du har med dina medarbetare i vardagen ger utvecklingssamtal tillfälle att ostört samtala om frågor som är viktiga för dig, den enskilde medarbetaren och verksamhetens utveckling.

Utvecklingssamtalet är förstås lika viktigt för dina medarbetare som för dig som chef, inte minst när det handlar om att se över den egna kompetensutvecklingen kopplat till verksamhetens mål.

Utvecklingssamtal gör att medarbetarna känner sig delaktiga i verksamheten. Det ger ofta utdelning i form av ökat engagemang och förhöjd kreativitet.

Förbered dina utvecklingssamtal

Hur håller man meningsfulla utvecklingssamtal? Ansvaret för att förbereda och leda samtalet ligger på dig som chef. Det är viktigt att du finner en form som fungerar bra för just dig, dina medarbetare och er organisation.

Många företag har färdiga mallar för utvecklingssamtal. Mallen kan vara en bra hjälp för att strukturera samtalet, men till syvende och sist är det din personliga förmåga att kommunicera som är avgörande för hur samtalet utvecklas. Det är du och din medarbetare som skapar kvaliteten i mötet.

Här på webbplatsen hittar du tips och råd som hjälper dig att förbereda utvecklingssamtal. Du får förslag på innehåll i utvecklingssamtal, och vi visar hur du undviker de vanligaste fallgroparna. Läs också om utvecklingssamtal i grupp, och hur du kan hantera olika medarbetare.

Personlig rådgivning om utvecklingssamtal

Om du har frågor eller behöver mer anpassad vägledning inför utvecklingssamtalen kan du som är medlem alltid vända dig till chefsrådgivarna i Ledarnas Chefsrådgivning.


Lästips – utvecklingssamtalUtveckla ditt utvecklingssamtal

Ladda ner skriften


Utvecklingssamtalets 7 nycklar
Utvecklingssamtalets 7 nycklar

Författare: Marika Ronthy
Förlag: Exec

Text: AnnCharlotte Bretan Uppdaterat: 2016-09-16

Jag vill veta mer om medlemskapet

Digital kurs: Leda genom samtal

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem