Coachande samtal

Coachning innebär att hjälpa dina medarbetare att hitta egna lösningar på sina problem och ta ansvar för dessa.

Här får du möjlighet att testa hur mycket du kan om coachning och träna på ett coachande förhållningssätt genom ett fiktivt samtal med en medarbetare.

För att kunna genomföra de digitala kurserna behöver du vara medlem hos oss. Inte medlem än? Läs mer om medlemskapet.

Digital kurs

Självskattning – 20 minuter

Här kan du testa dina kunskaper om coachning. Du får uppleva ett fiktivt coachningssamtal mellan dig som chef och en medarbetare. Du bestämmer hur samtalet ska fortsätta genom att göra olika val. I slutet får du en sammantagen återkoppling på dina val.

Om du inte är inloggad kommer du skickas till inloggningssidan innan du kommer vidare till kursen.

Digital kurs

Träning – 30 minuter

Här får du möjlighet att träna dina färdigheter i att coacha medarbetare. Du får uppleva ett coachningssamtal genom en fiktiv situation som spelas upp. Du styr samtalet genom aktiva val och i den här versionen får du direkt återkoppling på dina val.

Om du inte är inloggad kommer du skickas till inloggningssidan innan du kommer vidare till kursen.