Guldkransen

Guldkransen är en utmärkelse som delas ut till landets bästa vård- och omsorgschef.

Genom utmärkelsen Guldkransen vill LiVO uppmärksamma chefsrollen, dess utmaningar och öka chefsyrkets attraktionskraft. Priset delas ut till en ledare inom vård och omsorg som med små eller stora medel förändrat sin verksamhet och bidragit till en positiv utveckling för såväl brukare som medarbetare.

Vinnaren utses av en jury och kommuniceras på LiVOs stämma i april 2017.

2017 års finalister

Genomslaget för Guldkransen har varit stort och hela 120 nomineringar har lämnats in som visar prov på engagerade, kunniga och empatiska ledare. Juryn har nu utsett tre finalister som har chans att få titulera sig Årets bästa vård- och omsorgschef. 

Arja Lindkvist enhetschef Hemsjukvården i Västerås Stad

Med ett stort kurage, målmedvetenhet och engagemang tog sig Arja Lindkvist an en verksamhet i kris. Med pondus och ett transparent, tydligt och jämlikt ledarskap har hon skapat framgång, trygghet och glädje på arbetsplatsen.

Ida Zetterqvist-Hoel enhetschef Rättspsykiatrin i Trelleborg

Ida Zetterqvist-Hoel drivs av att göra jobbet på bästa sätt för alla parter i en strikt reglerad och bitvis stormig verksamhet. Där uppvisar hon ett ledarskap präglat av mod, energi och kunnande, en lyssnande och empatisk visionär som uppskattas av medarbetare, patienter och brukare.

Ann-Sophie Holgersson, verksamhetschef TioHundra Norrtälje

Med förmåga till nytänkande och förändring i såväl det tekniska som i arbetets genomförande, och en ödmjuk hållning tar Ann-Sophie Holgersson sig framgångsrikt an de svåraste problemen. Med ett förtjänat förtroende bland ett otal medarbetare är hon hela årets chef och finalist i årets Guldkransen.

 

Text: Uppdaterat: 2017-03-24

Om jury och urvalsprocess

Valet av finalister och vinnaren av Guldkransen föregås av ett noggrant juryarbete. Juryn består av fyra representanter som är engagerade i ledarskapsfrågor utifrån olika perspektiv. Finalisterna utses av juryn i samarbete med LiVOs styrelse.

  • Anneli Samuelsson, styrelseledamot LiVO
  • Annika Elias, ordförande Ledarna
  • Cissi Elwin, vd och chefredaktör tidningen Chef
  • Erik Swartz, senior adviser Mgruppen

Kriterier

Vinnaren av Guldkransen ska väl uppfylla tre perspektiv i sitt ledarskap.

Kundperspektivet
Patienter, brukare och kunder är nöjda med den verksamhet som bedrivs, deras behov tillgodoses på ett bra sätt och de kan rekommendera verksamheten till andra.

Medarbetarperspektivet
Medarbetarna känner sig sedda och lyssnade på, de känner arbetsglädje på sin arbetsplats.

Verksamhetsperspektivet
Arbetar mot fastställda mål och driver verksamheten så att produktivitet, effektivitet och kvalitet utvecklas.

Bli medlem