Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för flera typer av oacceptabelt beteende. I vardagligt tal pratar vi oftare om mobbning, psykiskt våld eller andra former av trakasserier, exempelvis sexuella trakasserier.

Arbetsmiljöverket definierar kränkande särbehandling så här:

”Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.” (AFS 2015:4)

Vem blir trakasserad och vem trakasserar?

Ytterst sällan beror trakasserier eller mobbning på en enskild individ. Orsakerna bör i stället i första hand alltid sökas i organisationen. Arbetsplatser med goda arbetsmiljöer har i princip inga mobbningsfall. De löser problem på andra sätt än med mobbning och har större förmåga att ta tillvara olikheter.

Fler män än kvinnor mobbar enligt norska studier. Kollegor står för hälften av mobbningen, den andra hälften står chefer för. De utpekade mobbarna upplever för det mesta att de inte mobbar.

Kränkningens fyra faser

Mobbning och trakasserier genomgår generellt fyra faser. Givetvis finns det undantag, men oftast börjar trakasserierna med indirekta handlingar. Indrekta handlingar kan till exempel vara att medvetet undanhålla information eller undvika att ta kontakt. Efterhand eskalerar processen och handlingarna blir mer direkta genom exempelvis hot, utskällningar och öppet underkännande av arbetsinsatser.

Fas 1: Det händer något avgörande. Det kan till exempel vara en organisationsförändring eller det sker något som gör att några personer hamnar i en konfliktsituation.

Fas 2: Konflikten intensifieras. Andra parter involveras, ibland också högsta ledningen. Det är nu styrkeförhållandet blir obalanserat till någon av parternas fördel. Den part som har minst fördelaktig position börjar uppleva sig som utsatt och de aggressiva handlingarna intensifieras. Detta leder ofta till att personen börjar ses som problematisk och knepig, som "förtjänar" den behandling han eller hon utsätts för.

Fas 3: Chefer eller ledning griper in. Offret kan bli utsatt för organisatoriska förändringar, exempelvis omplacering eller degradering. Detta bidrar ytterligare till att offret belastas och riskerar nu sin hälsa.

Fas 4: I den sista fasen fulländas processen. Den utsatte sägs upp, sjukskrivs, förflyttas eller fråntas sina arbetsuppgifter. Denna fas kallas utstötningsfasen. Detta resulterar ofta i att offret också stöts ut från arbetsmarknaden i övrigt. Han eller hon kan få rykte om sig att vara en besvärlig person. Dessutom är självkänslan ordentligt stukad.

 

Boktips


Undvik mobbning på jobbet

Författare: Ilona Bovin, Krister Skoglund
Förlag: Prevent

Boken visar hur man kan motverka mobbning på jobbet. Den beskriver också olika sätt att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att undvika mobbning.

 

Text: Anki Udd Uppdaterat: 2016-09-23

Jag vill veta mer om medlemskapet

Jobba praktiskt med OSA

Praktiskt inriktad handbok som ger stöd till arbetsplatser som behöver hantera frågor om konflikt, stresshantering och mobbning. Läs mer och beställ boken hos Prevent

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som började gälla mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.
Läs mer hos Arbetsmiljöverket

(H)järnkoll

Psykisk ohälsa finns överallt, även på arbetsplatsen. Idag är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Hur kan du som chef förebygga psykisk ohälsa på din arbetsplats? Eller stötta en medarbetare som mår dåligt?
Läs "Så gör du som chef" på (H)järnkolls webbplats
Om (H)järnkoll

Balansguiden från Prevent

Det gränslösa, flexibla arbetslivet har fördelar som gör det både stimulerande och väldigt effektivt. Men det finns också hälsorisker med att kunna jobba var som helst och vara ständigt nåbar. Balansguiden från Prevent är en kostnadsfri guide som kan vara ett stöd för dig som vill fundera över hur din arbetsdag ser ut.

Introduktionsguiden från Prevent

För att hjälpa företag med introduktionen på arbetsplatsen har Prevent tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram en kostnadsfri guide på webben, Introduktionsguiden, som riktar sig till personalansvariga på främst små och medelstora företag, oavsett bransch. Den kan användas vid nyanställning, men även när någon har bytt arbetsuppgifter eller varit borta en tid från sitt arbete, till exempel på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet.

Verktyg hos Suntarbetsliv

Söker du stöd för att skapa hållbara arbetsvillkor och god hälsa på din arbetsplats? Hos Suntarbetsliv hittar du konkreta verktyg, skapade i samarbete mellan forskare, arbetsmiljöexperter och arbetsplatser inom kommun- och landstingssektorn.
Läs mer hos Suntarbetsliv

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem