Guldkransen

Guldkransen är en utmärkelse som delas ut till landets bästa vård- och omsorgschef.

Ledarna inom vård och omsorg, LiVO, delar ut  utmärkelsen Guldkransen för att lyfta fram förebilder som inspirerar och ger kraft till nuvarande och framtida chefer. Alla kan vara med och nominera till Guldkransen. 

guldkransen-2022-2048x1152-bg.jpg

Om Guldkransen

Genom utmärkelsen Guldkransen vill LiVO uppmärksamma chefsrollen, dess utmaningar och öka chefsyrkets attraktionskraft. Priset delas ut till en ledare inom vård och omsorg som med små eller stora medel förändrat sin verksamhet och bidragit till en positiv utveckling för såväl brukare som medarbetare.

Kriterier

Vinnaren av Guldkransen ska väl uppfylla tre perspektiv i sitt ledarskap:

  • Kundperspektivet – patienter, brukare och kunder är nöjda med den verksamhet som bedrivs, deras behov tillgodoses på ett bra sätt och de kan rekommendera verksamheten till andra.
  • Medarbetarperspektivet – medarbetarna känner sig sedda och lyssnade på, de känner arbetsglädje på sin arbetsplats.
  • Verksamhetsperspektivet – arbetar mot fastställda mål och driver verksamheten så att produktivitet, effektivitet och kvalitet utvecklas.

Jury och urvalsprocess

Valet av finalister och vinnaren av Guldkransen föregås av ett noggrant juryarbete. Juryn 2022 består av fyra representanter som alla är engagerade i ledarskapsfrågor utifrån olika perspektiv. Finalisterna utses av juryn i samarbete med LiVOs styrelse.

  • Cissi Elwin – vd Chefakademin
  • Seila Mujic – vinnare Guldkransen 2021, enhetschef Alvesta kommun
  • Peter Andersson – vård- och omsorgschef Vårgårda kommun
  • Susanne Thorsell, styrelseledamot LiVO.

Den 20 oktober utsågs årets vinnare, Lena Mattsson, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Se prisutdelningen här: LiVO:s Facebooksida.

Vinnarintervju med Lena Mattsson - vinnare av Guldkransen 2022