Guldkransen

Guldkransen är en utmärkelse som delas ut till landets bästa vård- och omsorgschef.

Ida Zetterqvist-Hoel är årets chef inom vård och omsorg 

Ida Zetterqvist-Hoel, enhetschef Rättspsykiatrin i Trelleborg, utsågs på LiVOs stämma till årets chef inom vård och omsorg 2017.

Motivering:

"Ida Zetterqvist-Hoel drivs av att göra jobbet på bästa sätt för alla parter i en strikt reglerad och bitvis stormig verksamhet. Där uppvisar hon ett ledarskap präglat av mod, energi och kunnande, en lyssnande och empatisk visionär som uppskattas av medarbetare, patienter och brukare."

Pressmeddelande
Intervju med Ida Zetterqvist- Hoel

Om Guldkransen

Genom utmärkelsen Guldkransen vill LiVO uppmärksamma chefsrollen, dess utmaningar och öka chefsyrkets attraktionskraft. Priset delas ut till en ledare inom vård och omsorg som med små eller stora medel förändrat sin verksamhet och bidragit till en positiv utveckling för såväl brukare som medarbetare.

Kriterier

Vinnaren av Guldkransen ska väl uppfylla tre perspektiv i sitt ledarskap:

  • Kundperspektivet – patienter, brukare och kunder är nöjda med den verksamhet som bedrivs, deras behov tillgodoses på ett bra sätt och de kan rekommendera verksamheten till andra.
  • Medarbetarperspektivet – medarbetarna känner sig sedda och lyssnade på, de känner arbetsglädje på sin arbetsplats.
  • Verksamhetsperspektivet – arbetar mot fastställda mål och driver verksamheten så att produktivitet, effektivitet och kvalitet utvecklas.

Jury och urvalsprocess

Valet av finalister och vinnaren av Guldkransen föregås av ett noggrant juryarbete. Juryn 2017 bestod av fyra representanter som alla är engagerade i ledarskapsfrågor utifrån olika perspektiv. Finalisterna utsågs av juryn i samarbete med LiVOs styrelse.

  • Anneli Samuelsson, styrelseledamot LiVO
  • Annika Elias, ordförande Ledarna
  • Cissi Elwin, vd och chefredaktör tidningen Chef
  • Erik Swartz, senior adviser Mgruppen

Finalisterna – Guldkransen 2017

Arja Lindkvist, enhetschef, Hemsjukvården i Västerås Stad

"Med ett stort kurage, målmedvetenhet och engagemang tog sig Arja Lindkvist an en verksamhet i kris. Med pondus och ett transparent, tydligt och jämlikt ledarskap har hon skapat framgång, trygghet och glädje på arbetsplatsen."

Ida Zetterqvist-Hoel, enhetschef, Rättspsykiatrin i Trelleborg

"Ida Zetterqvist-Hoel drivs av att göra jobbet på bästa sätt för alla parter i en strikt reglerad och bitvis stormig verksamhet. Där uppvisar hon ett ledarskap präglat av mod, energi och kunnande, en lyssnande och empatisk visionär som uppskattas av medarbetare, patienter och brukare."

Ann-Sophie Holgersson, verksamhetschef, TioHundra Norrtälje

"Med förmåga till nytänkande och förändring i såväl det tekniska som i arbetets genomförande, och en ödmjuk hållning tar Ann-Sophie Holgersson sig framgångsrikt an de svåraste problemen. Med ett förtjänat förtroende bland ett otal medarbetare är hon hela årets chef och finalist i årets Guldkransen."