Fler nyheter
Nyhet 29 maj 2018

Se Ledarnas kongress 2018

Ledarnas kongress 2018 avslutades den 31 maj. Punkterna på dagordningen filmades, och du kan här se dem i efterhand.
Du kan se Ledarnas kongress i efterhand.

Se separata programpunkter på kongressen i efterhand:

Filmat: Ledarnas kongress 29-31 maj

Vill du läsa mer om kongressen, program, vilka motioner som behandlades och den nya styrelsen? Det gör du här:

Allt om kongressen