2013-08-30

Avdelning Mellansverige

Avdelning Mellansverige

Avdelning Mellansverige har cirka 1 050 medlemmar. Avdelningens verksamhetsområde är Värmland, Örebro och Västmanlands län.

Verksamheten består av kontaktskapande genom

  • styrelsemöten
  • företagsbesök
  • medlemskontakter
  • nätverk
  • demokrati


Styrelse och funktionärer

Vid senaste årsmötet valdes följande styrelse. Du som vill ha kontakt med någon i styrelsen, klicka på e-postadressen och sänd ett e-postbrev!

Rolf Svensson
Ordförande
Hammarö
Mobil: 0730-41 00 81
rolf.h.svensson@metso.com

Benny Petersen
Vice ordförande
Köping
Telefon arbete: 0221-76 24 44
Mobil: 0703–34 68 80
bpeter20@getrag.se

Mikael Milebacke
Sekreterare
Västerås
Telefon: 021-32 91 88
Mobil: 073-058 66 66
mikael.milebacke@se.abb.com

Marie Larsson
Sekreterare
Köping
Telefon arbete: 0221-76 25 14
Mobil: 070-354 35 04
mlarss16@getrag.se

Arne Thörnqvist
Ledamot
Karlstad
Mobil: 070-567 34 43
arne.tornqvist@helmia.se

Lars Sundkvist
Ledamot
Köping
Telefon arbete: 0221-45 76 47
Mobil: 073-558 76 47
lars.sundkvist@volvo.com

Sirkka Lövdahl
Ledamot
Skinskatteberg
Telefon arbete: 0222-441 48
Mobil: 070-646 41 48
silo@systemair.se

Bo Sundbäck
Suppleant
Karlstad
Telefon arbete: 054-17 15 54
Mobil: 0705-17 15 54
bo.sundback@metso.com

Jan Carlsson
Molkom
Telefon arbete: 070-109 51 79
jan.carlsson@stenastal.se

Text: Linda Lundin Uppdaterat: 2017-02-27

Bli medlem