Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Coachning

Coachning innebär att du hjälper dina medarbetare att hitta egna lösningar på sina problem och ta ansvar för dessa. Långsiktigt leder detta till att tid frigörs för dig, dina medarbetare utvecklas och deras engagemang ökar.

När mänskliga kompetenser alltmer är den avgörande konkurrensfördelen innebär utveckling av medarbetare att utveckla verksamheten. Själva syftet med coachande samtal är att skapa resultat i din verksamhet genom att stimulera utvecklingen av dina medarbetare.

Därför ska du coacha

Några av de viktigaste effekterna av att du coachar är att coachning:

  • Utvecklar medarbetare att bli mer självgående
  • Frigör din tid. Ju mer medarbetarna utvecklas och ta ansvar desto mer kan de lösa sina problem och din tid frigörs.
  • Utvecklar kommunikationen på arbetsplatsen. När du coachar medarbetare utvecklas kommunikationen till att bli öppnare, rakare och mer förtroendefull.

Coachning är en färdighet som att spela tennis eller piano: enda sättet att utvecklas är att träna. Du kan förbereda dig genom att känna till några grundprinciper, men det viktigaste är att komma igång att prova.

Tips för att börja direkt

  • Ta första tillfället när en medarbetare kommer med en frågeställning.Istället för att föreslå en lösning: inrikta dig endast på att hjälpa medarbetaren att hitta sin egen lösning. 
  • Fokusera på personen och inte på problemet. Genom att vara nyfiken på den andre och ställa frågor undviker du att komma med lösningar
  • Lyssna. När du lyssnar ges medarbetaren utrymme och sannolikheten ökar att för att det inte är du som löser problemet.

 

BoktipsChefen som coach

Författare: Lena Sobel, Søren Holm
Förlag: Liber

 

 

 

 

 

 

Coaching – vad, varför, hur
Coaching – vad, varför, hur

Författare: Susann Gjerde
Förlag: Studentlitteratur

 

 

 

 

 

 

 

Effective Coaching


Effective Coaching

Författare: Myles Downey
Förlag: Texere Publishing

 

 

 

 

 

 

The Inner Game of Work: Focus, Learning, Pleasure, and Mobility in the Workplace


The Inner Game of Work: Focus, Learning, Pleasure, and Mobility in the Workplace

Författare: W. Timothy Gallwey
Förlag: Random House Trade

 

 

 

 


Att coacha grupper

Författare: Carina Lätt
Förlag: Liber

Text: AnnCharlotte Bretan Uppdaterat: 2015-09-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem