Ledarnas kongress 2022

Ledarnas kongress 2022 äger rum den 31 maj – 2 juni på Uppsala Konsert & Kongress.

Kongressen ska anta Ledarnas förbundspolitiska program och stadgar samt välja ledamöter till förbundsstyrelsen.

Information och handlingar publiceras löpande inför kongressen.

Handlingar

Dagordning och handlingar inklusive motioner.

Inkomna nomineringar

Se vilka personer som är nominerade till förbundsstyrelsen.

Kontakt


Diskutera Ledarnas kongress 2022 på Facebook. Välkommen att gå med i gruppen.

Tomas Oskarsson, förbundssekreterare Ledarna
tomas.oskarsson@ledarna.se
0708-86 03 42

Ebba Öhlund, biträdande förbundssekreterare Ledarna
ebba.ohlund@ledarna.se
0733-48 12 66

Ledarnas pressjour: 08-598 993 33

Ledarna på Facebook

Valutskottet