Program

Program för kongressdagarna 31 maj – 2 juni 2022.

Tidslinje med inspelade punkter från dagordningen

Dag 1 | Tisdag 31 maj

11.00 Inledning och formalia

12.30 Lunch

Eftermiddag

Verksamhetsberättelse

Återkoppling tidigare kongressbeslut

Motioner

17.30 Kongressen ajourneras

19.00 Middag Uppsala konsert och kongress

Dag 2 | Onsdag 1 juni

9.00 Kongressen återupptas

Motioner: Politik och opinion

Förbundspolitiskt program

12.00 Lunch

Eftermiddag

Motioner: Organisation

Stadgar

15.00 Val

17.30 Kongressen ajourneras

19.30 Kongressfest Norrlands nation

Dag 3 | Torsdag 2 juni

9.00 Kongressen återupptas

Motioner

Ekonomi och avgifter

Avtackning avgående förtroendevalda

13.00 Lunch

Senast 15.00 Kongressen avslutas