Kongress 2016

Ledarnas kongress 2016 hölls den 25–26 maj på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Här läser du handlingarna från kongressen.

Handlingar kongress 2016