Är du redo för den gröna omställningen?

Hur ser chefens roll ut i den stora gröna samhällsomställningen? En omställning som berör allt från teknik, ekonomi och organisation till sociala frågor, attityder och personlig livsstil. Är du beredd att agera på klimatförändringarna som utmanar oss och hela världen?

Webbinariet sändes 8 december 2021 och finns att se till och med december 2022.

Du som är medlem är välkommen att logga in för att lära dig mer om chefens roll i den gröna samhällsomställningen.

Inte medlem? Ansök om medlemskap

Problem, jovisst, men framförallt lysande möjligheter för Sverige! Välkommen till ett webbinarium med biologen och miljödebattören Stefan Edman. Sedan 80-talet har han föreläst och i perioder även arbetat med stats- och miljöministrar och företag kring just detta.

Stefan Edman är biolog, teknologie hedersdoktor vid Chalmers, föreläsare och författare till ett 50-tal böcker om naturen och människan, energi, klimat, jordbruk och miljö.

Om föreläsaren

Stefan Edman är biolog, fil mag vid Göteborgs universitet och teknologie hedersdoktor vid Chalmers. Han är flitig debattör i media och har skrivit ett 50-tal böcker. Stefan Edman har föreläst om hållbar utveckling i mer än 40 år. Han har även en bakgrund som statlig utredare och miljörådgivare i Statsrådsberedningen.