Webbinarier för chefer

Aktuella webbinarier för dig som är chef. En del av webbinarierna är endast för våra medlemmar och du kan därför behöva logga in innan seminariesidan visas.
Scener från ett passivt ledarskap – fara för både medarbetare och chef?

2 november klockan 14–15

Att lämna sin arbetsgrupp åt sitt eget öde är sällan framgångsrikt. Forskaren Robert Lundmark går till botten med vad som är ett passivt ledarskap. Hur uppstår det och vad blir konsekvenserna för medarbetare och chef?

Robert Lundmark är med. dr. och legitimerad psykolog med specialisering inom arbets- och organisationspsykologi.

Drömledarskapet efter pandemin

9 november klockan 10–11

TÄNK OM vi måste TÄNKA OM? För det chefskap som tagit er hit, kommer inte att ta er dit ni vill imorgon. Välkommen till ett webbinarium om morgondagens viktigaste framgångsfaktorer.

Svante Randlert är uppskattad föreläsare och författare och driver ledarskapspodden Chefssnack.

Chef i demokratins tjänst – med rätt att leda?

19 november klockan 9.30–10.30

Ett samtal med fokus på chefens förutsättningar att leda i demokratins tjänst. Chefer behövs – men får de rätt förutsättningar att leda?

Panelsamtal med bland andra Caroline Olsson, SKR, Palle Lundberg, stadsdirektör Helsingborgs stad, Agneta Blom, docent i statskunskap, och Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

Förhandla som en boss

30 november klockan 10–11

Bli en bättre förhandlare, formulera effektivare budskap och skapa goda relationer. Med användbara verktyg blir du väl förberedd inför de situationer du kan ställas inför i ditt arbete som chef.

Joakim Aare är nationalekonom specialiserad inom förhandlingsteknik och ekonomisk psykologi. Grundare av Yesbridge.

Avtalsrätt för egenföretagare

Du får en inblick i hur avtalslagen används i praktiken och hur du kan nyttja det i din vardag som egenföretagare. Vi pratar också om vad som kan göra avtal ogiltiga och hur avtalstvister kan lösas.

Sebastian Földes är jur. kand. på Cross Advokater och har lång erfarenhet av affärsjuridik och tvistelösning.

Så jobbar du agilt på riktigt

Ett agilt arbetssätt ger verktyg för att arbeta under flexibla förutsättningar och skapa en framgångsrik verksamhet som attraherar morgondagens medarbetare. Det första steget på den agila resan är att förstå hur viktigt det agila synsättet och kulturen är och hur det påverkar ditt ledarskap.

Magnus Österholm är seniorkonsult med över 25 års erfarenhet av projektledning och certifierad inom det agila ramverket SAFe som Program Consultant (SPC).

Att beröra, leda och motivera – med insikt om hjärnan

Ett medvetet ledarskap börjar där påverkan egentligen sker – i hjärnan. Genom att förstå vår hjärna bättre kan vi förstå oss själva bättre och därmed bli mer medvetna om hur vi påverkar andra.

Anna Tebelius Bodin är konsult, författare och föreläsare, utbildad i psykologi vid Harvard University. Våren 2020 hedrades hon med Mensa-priset.

Vässa din chefskarriär: Hur tänker chefsrekryteraren?

Hur har synen på rekrytering av ledarkompetens förändrats? Vad ska du tänka på när rekryteringsprocessen blir digital?

Gabriella Huss är senior rekryteringskonsult på K2 Search och har lång erfarenhet inom rekrytering och assessment av ledare.

Det hybrida ledarskapet: Framtiden är redan här

Vad händer när kontoren öppnas igen? Organisera verksamheten utifrån mänskliga behov i kombination med de senaste tekniska förutsättningarna.

Åsa Degermark är ledarskapskonsult med lång erfarenhet som ledare för globala team. Under pandemin har hon föreläst mycket om konsekvenser och möjligheter med ledarskap på distans.

Anställningsavtalet

Hur kommer anställningsavtalet till, vad ska du se upp med och hur styr avtalet arbetet? Ledarnas jurist guidar dig igenom anställningsavtalets alla mysterier och ger dig konkreta verktyg för att kunna fatta bättre beslut.

Anders Enqvist är förbundsjurist på Ledarna och har lång erfarenhet inom arbetsrätt.

Kan alla grupper utvecklas till effektiva team?

Som chef balanserar du mellan individ- och teamanpassat ledarskap. Vi belyser skillnaden med tonvikt på gruppers olika förutsättningar.

Josi Lundin, organisationskonsult och coach med bakgrund som universitetsadjunkt i psykologi vid Försvarshögskolan. Rein Lallo, beteendevetare med bred erfarenhet av seniora ledningsgrupper, även varit mental coach inom idrottsvärlden.

Mer att göra för chefen? Nu ändras föreskrifterna om arbetsanpassning

Nya arbetsmiljöföreskrifter för arbetsanpassning gäller från och med den 1 juni. Hur stor är skillnaden i arbetsmiljöansvar för dig som chef?

Sara Göransson, fil. dr. i arbets- och organisationspsykologi och konsult. Maria Wallmyr, hr-strateg med samordningsansvar inom arbetsmiljö, Kristina Elliot, vd Rehappen som digitaliserar rehabiliteringsprocessen.

Inkluderande ledarskap är viljan att se andra lyckas

Inkluderande ledarskap bygger framgångsrika team som genererar affärsnytta. Men vad betyder inkluderande ledarskap i praktiken?

Gabriella Wiiala är bland annat strategikonsult och affärsområdeschef på kommunikationsbyrån Spoon samt styrelseordförande för Diversity Charter Sweden.

Öppenhets- och tillitsspiralen: Utveckling på riktigt

Vill du skapa mer tillit och öppenhet i din verksamhet? Välkommen till ett seminarium som ger dig praktiska verktyg att använda i din vardag som chef.

Anders Wendelheim är fil.dr. i psykologi och har i närmare 35 år hjälpt organisationer med chefs- och organisationsutveckling. Kerstin Rodell Lundgren har under lång tid arbetat med stöd av öppenhets- och tillitsspiralen.

Det transformativa ledarskapet – nyckel till hållbar utveckling

Transformationsexperten inom hållbar utveckling ger konkreta verktyg till dig som chef och förändringsledare inom hållbar omställning.

Göran Gennvi är konsult med fokus att hjälpa verksamheter att utveckla relationen mellan socialetiska frågor, miljömedvetenhet och hållbar ekonomisk utveckling.

Hur inkludering av kvinnor vässar chefens innovationskraft

Om den roll ledare spelar för att driva inkludering av kvinnor och hur du som chef därigenom kan förbättra innovationsklimatet.

Katrine Marçal är journalist för DN baserad i Storbritannien. Hon föreläser om kvinnor och ekonomi, ekonomiska och politiska trender samt europeisk och brittisk politik.

Borta bra men hemma bäst? Chefens ansvar när jobbet flyttar hem

Hur påverkas chefens arbetsmiljöansvar när medarbetarna arbetar i hemmet och hur långt sträcker sig ansvaret för skador och olyckor? När vet du som chef att du tagit ditt arbetsmiljöansvar?

Peter Munck af Rosenschöld, Sveriges Företagshälsor, Caroline Lornudd, psykolog, KI, Helena Dino, Castellum, Zdenko Zecevic, AstraZeneca, Linda de Melenne Werner, Ledarna, i samtal lett av Anki Udd, Ledarna.

Inre ledarskap i en turbulent tid

Som chef behöver du ha tillgång till en inre kompass som guidar dig när förutsättningarna ständigt skiftar.

Lasse Lychnell är doktor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, där han forskar och undervisar i ämnen som personlig utveckling, ledarskap och globala utmaningar.

Skapa digital kommunikation som engagerar

Varför triggas och attraheras vi till lyssning och interaktion av vissa men mindre av andra? Lär dig att nå fram i en tid då mycket sker digitalt.

Per Furumo är konsult i talarträning, retorik och presentationsteknik. Bland kunderna finns en mängd stora företag och organisationer.

Fånga tidiga tecken på medarbetarnas psykiska ohälsa

Så upptäcker och bemöter du tidiga tecken på ohälsa och främjar den psykologiska tryggheten i din grupp – och så vågar du fråga om psykisk ohälsa.

Caroline Lornudd är psykolog och ledarskapsforskare vid Karolinska institutet samt konsult specialiserad på arbetsmiljöfrågor och ledarskap.

Samtal med årets vinnare

Våren 2020 blev Nina Åxman utsedd till Framtidens kvinnliga ledare och Niclas Gerdbo vann utmärkelsen Årets Innovativa Ledare. Nu möts de i ett samtal som leds av Ledarnas förbunds­ordförande Andreas Miller.

Den outnyttjade öppenhets- och tillits­spiralen

Hur kan du som chef bidra till att skapa ett högpresterande team som klarar av att hantera dagens allt mer komplexa och föränderliga omvärld?

Anders Wendelheim är fil.dr. i psykologi och har i närmare 35 år hjälpt organisa­tioner med chefs- och organisations­utveckling.

Den enes bröd den andres död? Handeln i förändring

Hur kommer framtidens handel att se ut och vad betyder den snabba utvecklingen i branschen för chefer och ledare inom handel, transport och logistik?

Panelsamtal med Jonas Arnberg, vd HUI, Susanne Holmström, vd Netonnet, Rickard Lyko, vd Lyko, Anna Sandvik, styrelse­ledamot Ledarna inom Handeln, Anki Udd, ledarskaps­utvecklare Ledarna, och Andreas Miller, förbunds­ordförande Ledarna.

Vässa din konflikthantering

Vilka mekanismer är verksamma i konflikter? Skaffa kunskap och verktyg för att hantera konflikterna innan de uppstår. Du lär dig att förstå konflikter, metod för att hantera konflikter och att förebygga uppkomsten av konflikter.

Peter Berg, chefsutvecklare på Ledarna, och Åsa Ottenäs, leg psykolog och hälsopedagog, leder seminariet.

I huvudet på en chefsrekryterare

Hur tänker en rekryterare i dag och vad pågår bakom kulisserna? Hur används testresultat i praktiken? Svaren på de frågorna plus praktiska tips på hur du förbereder dig inför mötet med en rekryterare få du under seminariet.

Nils Hallén, tidigare chefsutvecklare på Ledarna och en av Sveriges mest ansedda experter inom rekrytering, leder seminariet.

Lönlöst att få det att fungera? Låt chefen vara chef

Inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och LSS omsorg, där 80 % av cheferna är kvinnor, har chefer generellt sett betydligt sämre organisatoriska förutsättningar än chefer inom andra arbetsområden.

Ledarnas chefsekonom Anna Thoursie presenterar ny rapport som ligger till grund för panelsamtal med inbjudna gäster.

Världens bästa äldre­omsorg – hur blir det verklighet?

Vad behöver dagens chefer inom äldreomsorgen för att kunna utveckla verksamheter och medarbetare och närma sig visionen ”världens bästa äldreomsorg”?

Panelsamtal med Göran JohnssonAnki MartensLotta Dellve, Jenny WibackeCarina Bergman och Andreas Miller.

Ann-Sofie och Hassan på jobbet

Den etablerade svenska chefen och den nya medarbetaren från till exempel Mellanöstern eller Östafrika har ofta skilda erfarenheter i bagaget. De är viktiga att identifiera och förstå, för att snabbt hitta potentialen i samarbetet.

Mouddar Kouli och Magnus Berg från Mumtaz Integration delar relevanta insikter, konkreta exempel och verktyg.

Rekrytering och onboarding av nyanlända

Hitta och attrahera kompetenta, nyanlända medarbetare och dra nytta av bonuseffekten av kognitiv mångfald.

Mouddar Kouli och Magnus Berg från Mumtaz Integration delar insikter, konkreta exempel och verktyg – hela tiden med de nödvändiga dubbla perspektiven.

Att driva förändring

Att i rollen som chef driva förändringar i en organisation kan vara både utmanande och svårt. Så kan du hitta ditt förhållningssätt, skapa delaktighet och hantera motstånd i förändringsprocesser.

Peter Berg, chefsutvecklare på Ledarna, leder seminariet.

Arbetsrättsliga regler vid omorganisation

Fördjupa dina kunskaper inom bland annat förhandlingsskyldighet, konsekvensanalys, omplaceringsskyldighet och turordning.

Sara Kullgren, Ledarnas chefsjurist, leder seminariet.

Inspirationsföreläsningar

Lär dig att bemöta rättshaveristiskt beteende, att skapa framgång genom misstag samt att våga visa människan bakom chefstiteln.

Jakob Carlander, legitimerad psykoterapeut, föreläsare och författare. Martin Ström och Marie Boregrim, ledarskapskonsulter. Pontus Bodelsson, vd och förändringsledare.